Skip to main content

Mijn Cv-ketel geeft een te hoge druk aan, mijn Cv-ketel maakt een gek geluid of hij lekt water. Is mijn Cv-ketel gevaarlijk? Hoewel een Cv-ketel vaak onopgemerkt zijn werk doet, is het toch belangrijk om bewust te zijn van mogelijke gevaren. Ontdek meer over de mogelijke gevaren, gebreken en handige tips om deze risico’s te voorkomen. Mocht u toch willen spreken met een professionele loodgieter? Neem hier contact op.

Voorkomende gevaren

Er zijn verschillende gevaren die zich kunnen voordoen bij een Cv-ketel.

Koolstofmonoxidevergiftiging

Een van de meest belangrijke risico’s is koolstofmonoxidevergiftiging. Dit kan voorkomen als het gas onvolledig verbrand en dit wordt ingeademd. De vergiftiging is te herkennen aan lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, sufheid, duizeligheid, vermoeidheid, bewusteloosheid, een versnelde hartslag en braken. De klachten nemen af als je naar buiten gaat.

Explosiegevaar

Een ander belangrijk risico is explosiegevaar. Als de waterdruk in het vat te hoog is, kan deze exploderen. De waterdruk is gemakkelijk zelf te controleren. Tik met een metalen voorwerp op de bovenkant en onderkant van het expansievat. Het geluid aan de bovenkant moet doffer klinken aan de bovenkant dan als je aan de onderkant van het vat tikt.

Brandgevaar

Wanneer de Cv-ketel aangaat, komen er soms vlammen onder de ketel vandaan. Deze warmte kan ervoor zorgen dat dingen in de buurt van de vlam die licht ontvlambaar zijn in brand kunnen raken. Zorg er daarom voor dat licht ontvlambare stoffen niet in de buurt van uw Cv-ketel zijn opgeborgen.

Waterlekkage

Als uw Cv-ketel water lekt is dit niet direct een groot gevaar, maar door een waterlekkage kunnen er wel gevaarlijke situaties ontstaan. Als water en elektriciteit met elkaar in aanraking komen, kunnen er kortsluitingen ontstaan. Dit kan weer leiden tot een brand. Het is daarom belangrijk om een waterlekkage te laten behandelen. Je kan dit herkennen aan vallende druppels om de zoveel seconden en aanslag op of rond de ontluchter. Lees hier meer over waterschade.

Het is belangrijk om rekening te houden met de signalen. Herkent u een van deze gevaren of hebt u twijfels?  Neem dan direct contact op met Loodgieter Randstad voor een controle.

Voorkomende gebreken, maar geen gevaarlijke Cv-ketel

Naast de grote gevaren zijn er ook verschillende gebreken die vervelend zijn, maar niet direct gevaar met zich meebrengen.

Lekkende radiatoren zijn gemakkelijk zelf te controleren. In het verwarmingssysteem zit een manometer die tussen de 1,8 en 2 bar moet aangeven. Als het aantal bar daalt kan dit wijzen op een lekkage aan de radiator.

Komt er een tikkend geluid uit uw radiator? Dit kan duiden op lucht in het verwarmingssysteem. Dit kan ontstaan doordat een radiator zich met water vult, maar er blijft lucht achter. Het is voor de radiatoren het beste om de lucht te verwijderen. Omdat de leidingen kunnen beschadigen. Dit kan zorgen voor lekkages.

Als uw Cv-ketel bromt kan dit liggen aan een pakking of een transformator die kapot is. De onderdelen gaan trillen door een storing, wat een brommend geluid veroorzaakt. Het is in dit geval belangrijk dat u contact opneemt met een loodgieter zodat deze het probleem kan oplossen.

Een ploffend geluid uit de Cv-ketel zijn het gevolg van een verkeerde lucht-gasverhouding of als de ontsteker geen goede vonk meer kan maken om het gas te ontsteken. Het is bij dit probleem belangrijk dat u contact opneemt met een Loodgieter zodat deze het probleem kan oplossen.

Maakt uw Cv-ketel een fluitend geluid? In dat geval kan een verstopte warmtewisselaar de oorzaak zijn. De Cv-ketel blijft wel functioneren, maar het opgewarmde water stroomt niet meer efficiënt door de warmtewisselaar. Het water kan gaan koken waardoor er een fluitend geluid kan ontstaan. Neem contact op met een loodgieter om dit probleem op te lossen.

7 tips om gevaar te voorkomen

  1. Regelmatig onderhoud

Door regelmatig uw Cv-ketel te onderhouden, zullen problemen tijdig worden ontdekt en opgelost.

  1. Koolmonoxidemelders installeren

Koolmonoxidevergiftiging is een ernstig risico, met mogelijk ernstige gevolgen in het slechtste geval. Door Koolmonoxidemelders te plaatsen verklein je het risico op Koolmonoxidevergiftiging.

  1. Controleer de druk

Houd de druk van de Cv-ketel tussen de 1,8 en 2 bar om problemen zoals lekkages te voorkomen.

  1. Lekkages controleren

Controleer regelmatig of er geen waterlekkages zijn ontstaan rondom de Cv-ketel om schade en kortsluitingen te voorkomen.

  1. Verouderde onderdelen vervangen

Vervang verouderde of versleten onderdelen van de Cv-ketel om de veiligheid en functionaliteit te optimaliseren.

  1. Houd licht ontvlambare spullen weg bij de Cv-ketel

Door licht ontvlambare spullen weg te houden bij de Cv-ketel minimaliseer je het risico op brandgevaar. Zorg ook dat u regelmatig de Cv-ketel stofvrij maakt.

  1. Laat reparaties door professionals uitvoeren

Als er problemen of storingen optreden, is het van belang dat gekwalificeerde loodgieters de reparaties uitvoeren om mogelijke risico’s te verminderen.

Nu de mogelijke gevaren, gebreken en tips over uw Cv-ketel zijn besproken, Is het belangrijk om op deze verschillende signalen te letten die kunnen duiden op risico’s. Bij twijfel of problemen is het verstandig om contact op te nemen met een loodgieter. Wij staan klaar om u te helpen.

Call Now Button